• شنبه تا پنج شنبه 09:00 - 17:00
  • 0912-2994786
  • info@bischool.ir

 ما را دنبال کنید :  

تحلیل کسب و کار با استفاده از هوش تجاری

آموزش فارسی Tableau (فصل 1)

آموزش فارسی Tableau (فصل 2)

آموزش فارسی Tableau (فصل 3)

آموزش فارسی Tableau (فصل 4)

آموزش فارسی Tableau (فصل 5)

آموزش فارسی Tableau (فصل 6)