برگزاری سمینار و همایش هوش تجاری

برگزاری سمینار و همایش

باموضوع هوش تجاری BI و هوشمند سازی کسب و کار ویژه سازمان ها و شرکت ها

اکثر سازمان ها و شرکت های معتبر در جهت فرهنگ سازی و آشنایی با مفاهیم هوش تجاری ، نیاز به برگزاری سمینار و همایش هایی با موضوع هوش تجاری و هوشمند سازی کسب و کار دارند.لذا مدرسه هوش تجاری با بهره گیری از اساتیدو سخنرانان برجسته در این حوزه ، اقدام به برگزاری سمینار و همایش های مربوط با این حوزه می نمایند.

در این سیمنارها به موضوعاتی همچون آشنایی با هوش تجاری، بررسی راه کارهای هوش تجاری در سطوج مختلف ، مورد کاوی یکی از شرکت های موفق در خصوص استقرار هوش تجاری  و . . . خواهیم پرداخت.

همچنین افرادی که در این سیمنار شرکت می کنند ، از تخفیف ۵۰درصدی شرکت در دوره اموزشی هوش تجاری و هوشمندسازی کسب و کار برخوردار خواهند بود.

 

تلفن تماس : 6 8 7 4 9 9 2 2 1 9 0   (8 9+)

ساعت تماس: 9 الی 18

i n f o @ b i s c h o o l . i r

B I s c h o o l . i r

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به مدرسه هوش تجاری می باشد.