• شنبه تا پنج شنبه 09:00 - 17:00
  • 0912-2994786
  • info@bischool.ir

 ما را دنبال کنید :  

Tableau Server

Tableau Server

UserBase
لایسنس براساس تعداد کاربران موردنیاز

(ویژه سازمانها/شرکتهای کوچک و متوسط)

پرداخت بصورت سالانه

Tableau Server

CoreBase
لایسنس براساس کور یا هسته های سرور

(ویژه سازمانها/شرکتهای بزرگ)

یکبارپرداخت(عدم نیاز به پرداخت سالانه)

Tableau Desktop & Prep

Tableau Desktop & Prep

Standalone
لایسنس براساس تعداد کاربران توسعه دهنده داشبورد
یکبارپرداخت(عدم نیاز به پرداخت سالانه)