• شنبه تا پنج شنبه09:00 - 17:00
  • 0912-2994786
  • info (at) bischool.ir

 logo--color-black32px مدرسه هوش تجاری - تبلو , tableau , لایسنس تبلو , فروش تبلو , خرید تبلو , تبلوسرور , تبلو سرور , tableauserver , tableau server , tableau desktop , نرم افزار هوش تجاری

Tableau Server

Tableau Server

UserBase
لایسنس براساس تعداد کاربران موردنیاز

(ویژه سازمانها/شرکتهای کوچک و متوسط)

پرداخت بصورت سالانه

Tableau Server

CoreBase
لایسنس براساس کور یا هسته های سرور

(ویژه سازمانها/شرکتهای بزرگ)

یکبارپرداخت(عدم نیاز به پرداخت سالانه)

Tableau Desktop & Prep

Tableau Desktop & Prep

Standalone
لایسنس براساس تعداد کاربران توسعه دهنده داشبورد
یکبارپرداخت(عدم نیاز به پرداخت سالانه)